توجه

سیستم اعلان بار دارای 50 هزار عضو راننده و شرکت های باربری از سراسر کشور است

در اعلان بار درخواست شما [ مبدا + مقصد + نوع بار + شماره تماس ] به راننده ها ارسال خواهد شد و مستقیما با خود شخص راننده در ارتباط خواهید بود و هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهید داشت

همچنین تعداد تماس دریافتی اعلان بار نسبت به اپلیکیشن ها بسیار بالا می باشد